BEMÆRK! Dette site bruger cookies og lignende teknologier.

Hvis du ikke slår cookies og lignende teknologier fra i dine browser-indstillinger accepterer du dette site's brug af disse. Dette kan dog medføre at ikke alle funktioner er fuldt tilgængelige.

Jeg accepterer dette

Maskiner, værktøj, service og slibning til industrien
+45 8936 5500     Sigma 3, DK-8382 Hinnerup     info@junget.dk

Artikel - Teknovation 2015, af Michael Peis

Jungets nye Metal-division er kommet godt i gang

- som leverandør med genopslibning og alt i skærende værktøj samt special-værktøj til metalbearbejdning.

Siden februar i år har Junget i Hinnerup lagt store ressourcer bag den strategiplan, der skal gøre selskabet til en af de toneangivende totalleverandører på det danske marked indenfor værktøj til metal. Selskabet henvender sig både til maskinindustriens underleverandører og producenter. Men også til andre værktøjsleverandører, der ønsker at trække på kompetencerne i Junget-Metal.

Især i træindustrien er Junget et velkendt navn på europæisk plan. Selskabet har i mange år leveret maskiner, værktøjer, slibning og anden service til virksomheder in-den for både træ, plast, alu-minium og fødevarer. For strategisk at udnytte styrker-ne i en stor veletableret organisation er værktøj til metal hægtet på som en ny niche, der er store forventninger til. ”Det var oplagt at bruge vores store produktion og kompetencer på værktøj til metalindustrien. Det er et ben mere at stå på, og vi træder ind med stor kapacitet. Vi er den nye aktør på markedet, men vores plan er at blive blandt de toneangiven-de totalleverandører inden for en årrække,” siger CCO, divisionschef for værktøj Erik Troue Jensen, og tilføjer:

”Vi har menneskene, maskinerne og produktpro-grammet til at gøre det. Som totalleverandør har vi samlet en komplet portefølje af go-de værktøjsmærker, som er konkurrencedygtige. Dertil kan vi noget unikt i kraft af vores sliberi. Både i forhold til genopslibning af værktøj og nyfremstilling af special-værktøj.”

Velpolstret maskinpark

Junget har en række uden-landske afdelinger og et stort moderne domicil i Hinnerup ved Århus med omkring 8.000 kvadratmeter under tag. Herfra udspringer mange af de aktiviteter, der er bygget op over mange år i en stor organisation, der med tusindvis af varenumre holder industrien i ind- og ud-land kørende med værktøjer til træ, plast, fødevarer og nu også metal. Selskabet har en stor produktion af specialværktøj, der udvikles specifikt til konkrete opgaver, og genopsliber i stort omfang alt i værktøj. Det afspejler sig i en højt specialiseret og auto-matiseret maskinpark, der er hjertet i produktionen sammen med logistikken og et stort højlager, hvorfra pro-dukterne sendes hurtigt og sikkert ud til kunder i ind- og udland.

Hele den struktur står som fundamentet under Junget-Metal, der samtidig har investeret et millionbeløb i specialmaskineri til slibning af værktøjer til metal. Og yderligere investeringer venter i 2016. Den nye metalafdeling har allerede adgang til et fuldt udstyret målerum og den software, der skal bruges til udvikling og konstruktion af specialværktøj.

I løbet af det år, hvor metal-afdelingen er blevet sat på skinner, er det også lykkedes at samle et team med erfarne værktøjsfolk. Det anføres af Ib Andersen, der er et kendt navn i metalverdenen med en lang karriere som teknisk sælger og som kommer fra en stilling som skandinavisk chef for den franske værktøjsproducent Tivoly.

Til at stå for produktion og udvikling er der også tilknyttet en person med stor brancheerfaring. Det er værktøjs-specialisten Kenneth Peder-sen, der kommer med 23 års erfaring fra en stilling hos et andet værktøjssliberi, hvor han har kørt med blandt andet Walter CNC-maskiner, og konstrueret specialværk-tøj ud fra kundespecifikke ønsker.

Flere agenturer

Som det første lagde metal-divisionen i februar ud med genopslibning og nyfremstil-ling af værktøj til metalindustrien. Siden er der blevet sammensat en bred heldækkende palette af agenturer på værk-tøjer til metal. Først blev der indgået en aftale med au-stralske Sutton Tools, der fik følgeskab af Tivoly, Diebold, Vargus og Sandvik Coromant.

Junget - nyt navn i metalindustrien

Som totalleverandør med eget værktøjssliberi og et bredt program af handels-varer er Junget-Metal klar til at levere alt ind til en metal-bearbejdende produktion med værktøj, specialværktøj og genopslibning. En af de store opgaver i den kommen-de tid bliver af få gjort nav-net mere kendt i metalindustrien og at få etableret samarbejde med andre leve-randører i branchen.

”Vi har brugt meget tid på at få udfyldt rammerne med de rigtige produkter. Fremover er det meget vigtigt for os med synlighed på markedet, så vores navn bliver kendt. Også blandt andre værktøjs-leverandør som vi gerne indgår et samarbejde med omkring vores kompetencer,” slutter Erik Troue Jensen.

Login

Her kan du logge ind på Junget Online og intranet med dit brugernavn og password.

Intranet
Junget Online


×